Fraud Blocker

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ταυτότητα της επιχείρησης:

Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.myhappykids.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ένδυσης μέσω του διαδικτύου, που έχει δημιουργηθεί από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΜΑΚΑΔΑΣΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ (HappyKids), με Α.Φ.Μ. 128174873, Δ.Ο.Υ. Καβάλας καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), η οποία εδρεύει στην Νέα Πέραμο Καβαλας επί της οδού Αγ. Νικολάου 29. Επικοινωνήσετε με το HappyKids μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@myhappykids.gr ή στο τηλέφωνο της εταιρείας +30 2594022840.

2. Όροι της σύμβασης:

Το κατάστημά μας καταβάλλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δίνεται η δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του Internet να ενημερώνονται άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.     Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της εταιρείας σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει, όποτε το κρίνει αναγκαίο, τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η ενημέρωσή σας για τους όρους που ισχύουν κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

3. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων – Απόρρητο συναλλαγών:

Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τους χρήστες προς την ιστοσελίδα είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ειδικότερα, η εταιρεία προκειμένου να διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας έχει λάβει τους ακόλουθους μηχανισμούς – μεθόδους ασφαλείας:

Ταυτοποίηση και έγκριση εισόδου χρήστη (Identification, Authorization):

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή με την εταιρεία, σας προτείνουμε τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας. Για την πρόσβαση στο λογαριασμό αυτό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση κωδικού εισόδου (username) και κωδικού ασφαλείας (password), τους οποίους επιλέγετε και αναγνωρίζετε αποκλειστικά εσείς. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το (password) σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Χρήση τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer):

Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού 128 bits τις πληροφορίες (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, όνομα, διεύθυνση κλπ), που προέρχονται από τον τερματικό σας μέχρι αυτές να φθάσουν στο διακομιστή της ιστοσελίδας όπου και αποκρυπτογραφούνται. Η κρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Με τη μέθοδο αυτή προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας καθώς αυτά δεν μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα επαληθεύεται η ακεραιότητα και η γνησιότητα (Integrity – Authenticity) των μεταδιδομένων πληροφοριών. Το myhappykids.gr δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας.

Παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Facebook (Facebook Link):

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα, στα τεχνικώς επιτρεπόμενα πεδία, να παρέμβει εκφράζοντας την γνώμη του για αναρτημένα στοιχεία, μέσω της εφαρμογής “Like/Μου αρέσει” που παρέχεται για τους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης “Facebook”. Η λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής, η οποία συνάγεται μεταξύ άλλων και παρουσίαση – επισήμανση στο προφίλ του χρήστη στο “Facebook” ότι δήλωση “Like” στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της εταιρείας.

Αυτόματη αποσύνδεση:

Σε περίπτωση που ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον προσωπικό σας λογαριασμό δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για διάστημα άνω των είκοσι (20) λεπτών γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας για την καλύτερη προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Με την εγγραφή/δήλωση των στοιχείων σας, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ. παρέχετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την εταιρεία στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της συλλογής τους. Η ως άνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτησή σας, την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών σας, την εμπορική επικοινωνία – προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e-mail/newsletters (π.χ. ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.), τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας υπηρεσιών καθώς και την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων, που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων. Αποδέκτης των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία. Η εταιρεία ενδέχεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση των παραγγελιών, την εμπορική της επικοινωνία με τους χρήστες ή και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών, σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτή επιχείρηση. Η τελευταία θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η εταιρεία ως προς τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ’ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994). Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με τα ως άνω δεδομένα για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και να ζητήσετε την αλλαγή ή τη διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης καθώς και για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρείας, κα Ελπίδα Μακαδασίδου, στο +30 2594 022840 ή με e-mail στο info@myhappykids.gr.

5. Προστασία ανηλίκων:

Η συλλογή, χρήση και διάθεση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Ωστόσο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής χρηστών.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ήχων, βίντεο, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων, προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα (υπηρεσιών) της εταιρείας ή και των συνεργατών αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση προσβολής οποιουδήποτε δικαιώματος, η εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, προμηθευτών, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

7. Περιορισμός Ευθύνης:

Η εταιρεία δε δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς τους δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε μόνο μετά την αποστολή έγγραφης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Επιπλέον, η εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια έναντι των χρηστών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της παραγγελίας ή καθυστέρησης παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων. Περαιτέρω, επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.). Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση που τυχόν προκύψει από έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, τα οποία σχετίζονται με τη συμβατότητα της υποδομής τους με αυτήν, ή με τυχόν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της εταιρείας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

8. Υποχρεώσεις χρήστη:

Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου μηνύματος. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) του λογαριασμού τους. Ακόμη, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, την τυπική έξοδο από το λογαριασμό κατά το τέλος κάθε χρήσης καθώς και κάθε πράξη που διενεργείται από το λογαριασμό τους. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται και την καταλληλότητα των προϊόντων που επιθυμούν να παραγγείλουν πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι χρήστες δεσμεύονται να ακολουθούν πιστά τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

9. Αγορά προϊόντων:

Όροι συναλλαγής:

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, καθώς επίσης από τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος δε συνεπάγεται καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο που καταβάλλεται στους αρμόδιους τρίτους παροχείς και μόνο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή και άρνηση. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου, παρατήρησης κλπ. που προκύπτει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικώς την εταιρεία, επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είτε καλώντας καθημερινά μεταξύ 09:00 και 14:00 στο +30 2594 022840, είτε στέλνοντας e-mail στο info@myhappykids.gr

Διαδικασία πραγματοποίησης παραγγελίας:

1. Επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο καλάθι αγορών. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να αφαιρέσετε κάποια επιλογή σας από το καλάθι αγορών.

2. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, π.χ. τρόπος πληρωμής, τρόπος αποστολής, διεύθυνση αποστολής κτλ.

3. Ελέγχετε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας.

4. Δίνετε την τελική εντολή της παραγγελίας ενώ παράλληλα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Για να προχωρήσετε σε μία παραγγελία, έχετε τη δυνατότητα είτε να δηλώσετε επισκέπτης είτε να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό ώστε να μπορείτε όποτε το επιθυμείτε να επανέρχεστε για νέες αγορές χωρίς να απαιτείται να εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία σας. Όλα τα στοιχεία, τα οποία δηλώνετε κατά την παραγγελία, πρέπει είναι αληθή και ακριβή. Προς αποφυγή λαθών εκ παραδρομής οφείλετε να προβείτε σε έλεγχο όλων των στοιχείων της παραγγελίας σας πριν την ολοκλήρωσή της.

Περιγραφή προϊόντων

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η φωτογραφία που απεικονίζει το προϊόν στην ιστοσελίδα είναι ενδεικτική. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές λόγω της επεξεργασίας της φωτογραφίας. Σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές μας, προκύψουν τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη ή προβλήματα στην περιήγηση της ιστοσελίδας μας, ζητάμε την κατανόησή σας και σας βεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για τη διόρθωσή τους.

Τιμές προϊόντων

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα σε κάθε προϊόν. Στις τιμές περιλαμβάνεται το νόμιμο Φ.Π.Α. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών. Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας και παράδοσης και επάγγελμα. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας παράδοσης από το τμήμα αποστολών.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Απόρριψη παραγγελίας

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τόσο τα χαρακτηριστικά όσο και οι τιμές των προϊόντων να είναι ακριβή. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί παραγγελία προϊόντων, που εκ παραδρομής φέρουν λανθασμένα χαρακτηριστικά ή τιμή π.χ. λόγω γραφικής παραδρομής ή λόγω τεχνικών σφαλμάτων στη λειτουργία της σελίδας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή καθώς επίσης να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η εταιρεία επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί παραγγελία από πρόσωπο, που δεν έχει παραλάβει και πληρώσει με αντικαταβολή παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς αιτιολογία κατ’ επανάληψη στο παρελθόν καθώς και να ζητήσει στην περίπτωση αυτή την εξόφληση του τιμήματος και οποιασδήποτε δαπάνης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το χρήστη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της ολοκλήρωσης της εκάστοτε παραγγελίας.

Τρόποι πληρωμής

Πιστωτική/Χρεωστική/Προπληρωμένη κάρτα

Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa, Maestro, Mastercard ανεξαρτήτως τράπεζας μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL 128bit και διαθέτει πιστοποίηση διεθνούς προτύπου ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Όλα τα στοιχεία της κάρτας, που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία, δεν αποθηκεύονται πουθενά παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

Αντικαταβολή (μετρητά)

Με την επιλογή της πληρωμής με αντικαταβολή μπορείτε να καταβάλλετε το αντίτιμο των αγορών σας (μετρητά) στον εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση των προϊόντων. Η χρέωση της αντικαταβολής ανέρχεται στα 2.5 ευρώ ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας. Η πληρωμή με τη μέθοδο της αντικαταβολής είναι εφικτή εφόσον το συνολικό ύψος της παραγγελίας δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Για όλες τις παραγγελίες με αντικαταβολή ακολουθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση. Η εξόφληση με αντικαταβολή δεν ισχύει για τις παραγγελίες εκτός Ελλάδος. Η υπηρεσία της αντικαταβολής δεν είναι διαθέσιμη για τις αποστολές που πραγματοποιούνται με μεταφορική εταιρεία για τις οποίες ισχύουν οι λοιποί τρόποι πληρωμής.

Πληρωμή μέσω PayPal

Ο ασφαλέστερος τρόπος παγκοσμίως για πληρωμές μέσω διαδικτύου. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την συναλλαγή μέσω της Paypal, της πλέον γνωστής εταιρείας μεταφοράς χρημάτων εφόσον έχει ή δημιουργήσει λογαριασμό και επιλέξει τον ανάλογο σύνδεσμο κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του στο myhappykids.gr.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε το σύνολο της παραγγελίας σας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δικαιούχος λογαριασμού: ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΚΑΔΑΣΙΔΟΥ

Αριθμός Λογαριασμού: 286/603436-59

ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR59011 0286 00000 286 6034 3659

SWIFT/BIC: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικαιούχος λογαριασμού: ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΚΑΔΑΣΙΔΟΥ

Αριθμός Λογαριασμού: 6058-010110-653

ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR67 0171 0580 0060 5801 0110 653

SWIFT/BIC: PIRBGRAA

Προκειμένου να εντοπιστεί και να εγκριθεί η κατάθεσή σας, θα πρέπει στην αιτιολογία προς δικαιούχο να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας καθώς και τον αριθμό παραγγελίας που θα λάβετε αφού την ολοκληρώσετε, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία παραγγελίας. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με e-mail στη διεύθυνση info@myhappykids.gr.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι τα προϊόντα αποστέλλονται μετά από την επιβεβαίωση της κατάθεσης του ποσού της παραγγελίας.

Για να αποφύγετε τυχόν επιπλέον χρεώσεις ή καθυστερήσεις στην ενημέρωση της πληρωμής της παραγγελίας σας στο σύστημά μας, θα ήταν προτιμότερο να καταθέσετε το χρηματικό ποσό απευθείας σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση κατάθεσης από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, τα έξοδα της εκάστοτε συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη και σε καμία περίπτωση το myhappykids.

Πληρωμή στο κατάστημα

Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας, μπορείτε να την εξοφλήσετε κατά την παραλαβή με μετρητά ή με κάρτα.

10. Παράδοση προϊόντων – Έξοδα αποστολής

Βασική μας προτεραιότητα είναι η ταχύτερη εξυπηρέτησή σας και η γρήγορη και ασφαλής παράδοση των προϊόντων στους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα.

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

Με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier)

Οι αποστολές μικρών και μεσαίων δεμάτων πραγματοποιούνται με την υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Οι παραδόσεις γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από αργίες) στη διεύθυνση παραλήπτη που θα ορίσετε στην παραγγελία σας. Το κόστος αποστολής, εάν υπάρχει, υπολογίζεται όταν το προϊόν προστεθεί στο καλάθι αγορών. Θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Courier εισάγοντας τον αριθμό αποστολής (tracking number), o οποίος θα σας αποστέλλεται μόλις είναι διαθέσιμος. Αν η παραγγελία φτάσει στη διεύθυνση που έχετε ορίσει και δεν υπάρχει παραλήπτης, η εταιρεία courier θα σας αφήσει μία ειδοποίηση για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εκπρόσωπό της. Η παραγγελία σας θα παραμείνει στην εταιρεία courier για 10 εργάσιμες μέρες και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορείτε να καθορίσετε νέο ραντεβού, σε μέρα και ώρα που σας διευκολύνει. Αν δεν επικοινωνήσετε εντός 10 ημερών, το προϊόν επιστρέφεται αυτόματα στην εταιρεία μας. Για τις περιπτώσεις αποστολών σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα αποστολής για παραδόσεις στο χώρο σας. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε το δέμα σας από το κατάστημα που εκπροσωπεί την περιοχή σας στην κοντινότερη πόλη ή κωμόπολη και να απαλλαγείτε των επιπρόσθετων εξόδων. Εάν επιθυμείτε το προϊόν να σταλεί σε διαφορετική διεύθυνση από αυτήν που καταχωρήσατε στα προσωπικά σας στοιχεία, έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε διαφορετική διεύθυνση παραλήπτη στο σύστημα καταχώρησης παραγγελίας. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε 1-3 εργάσιμες μέρες στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε 2-5 εργάσιμες μέρες στη νησιωτική Ελλάδα και σε 3-10 εργάσιμες μέρες στις δυσπρόσιτες περιοχές από την ημέρα αποστολής της παραγγελίας.

Με μεταφορική εταιρεία

Οι αποστολές μεγάλων δεμάτων πραγματοποιούνται με μεταφορική εταιρεία. Οι παραδόσεις γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από αργίες). Με αυτό τον τρόπο αποστολής δεν είναι διαθέσιμη η πληρωμή με αντικαταβολή. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται είτε απευθείας από το τοπικό γραφείο της μεταφορικής εταιρείας είτε με αποστολή στο χώρο σας (έως το πεζοδρόμιο της οικοδομής σας). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα προκειμένου να σας ενημερώσουμε για παράδοση στην πόρτα του σπιτιού σας. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε 1-3 εργάσιμες μέρες στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε 2-5 εργάσιμες μέρες στη νησιωτική Ελλάδα και σε 3-10 εργάσιμες μέρες στις δυσπρόσιτες περιοχές από την ημέρα αποστολής της παραγγελίας.

* Οι παραπάνω τρόποι αποστολής ισχύουν για παραγγελίες εντός Ελλάδος. Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Με παραλαβή από το κατάστημα

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημά μας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ενημερωτικό e-mail με περαιτέρω λεπτομέρειες για την παραλαβή της. Η παραλαβή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών, εφόσον τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα.

Χρόνος αποστολής

Εφόσον τα προϊόντα της εκάστοτε παραγγελίας είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα κατά το χρόνο επεξεργασίας της, η αποστολή τους εντός Ελλάδας γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Αποστολή των προϊόντων, εφόσον δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα αλλά υπάρχουν στον εκάστοτε προμηθευτή, πραγματοποιείται από 5 έως 7 εργάσιμες ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση ο χρόνος αποστολής της παραγγελίας εξαρτάται από τον χρόνο παράδοσης του εκάστοτε προμηθευτή (χρόνος ο οποίος θα έχει γνωστοποιηθεί στον πελάτη μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας).

Σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο χρόνος αποστολής υπολογίζεται από τη γνωστοποίηση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Η τραπεζική κατάθεση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 ημερών από την παραγγελία του προϊόντος.

Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως: μη άμεσης διαθεσιμότητας των προϊόντων, ειδικής επεξεργασίας, απεργίες, καθυστερήσεις μεταφορικών εταιριών, κακών καιρικών συνθηκών, αργιών, εορτών κ.τ.λ.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της αποστολής για οποιονδήποτε λόγο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε εύλογο χρονικό διάστημα, μέσω e-mail ή τηλεφώνου για να σας ενημερώσουμε για τους λόγους καθυστέρησης καθώς και για τον αναμενόμενο χρόνο αποστολής.

Έξοδα αποστολής

Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ως εξής:

Για αποστολές παραγγελιών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος για παραγγελίες άνω των 49 ευρώ, η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ ανεξάρτητα από το βάρος ή τον όγκο του προϊόντος. Για αποστολές παραγγελιών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος για παραγγελίες κάτω των 49 ευρώ, το κόστος αποστολής ανέρχεται σε 3.5 ευρώ.

Οι παραγγελίες με αντικαταβολή έχουν επιπλέον επιβάρυνση 2.5 ευρώ, ανεξαρτήτως ύψους παραγγελίας.

Στην περίπτωση που ο τελικός προορισμός του προϊόντος είναι σε απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή, υπάρχει επιπλέον χρέωση λόγω χιλιομετρικής επιβάρυνσης.

Για τις παραδόσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος η ενημέρωση κόστους γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.

Για παραλαβή των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα, δεν έχετε καμία επιβάρυνση. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας και να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας για τα προϊόντα που επιλέγετε από το κατάστημά μας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μείνετε ευχαριστημένοι από την παραγγελία σας, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε μέρος ή όλα τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους με άλλα προϊόντα.

11. Δικαίωμα επιστροφής και υπαναχώρηση

Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας χωρίς επιβάρυνση έως την στιγμή που δεν θα έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή των προϊόντων από την έδρα μας, είτε τηλεφωνικά στο 25940 22840 είτε μέσω e-mail στο info@myhappykids.gr.

Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία που πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ή μέρος αυτής, εντός της προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής, βάσει του αποδεικτικού παραλαβής (voucher), χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του χρονικού αυτού πλαισίου, διατηρούμε το δικαίωμα να μην δεχθούμε την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που ο λόγος επιστροφής είναι υπαιτιότητα του καταστήματος δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής των προϊόντων, αρκεί να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία που συνεργαζόμαστε. Αφού παραλάβουμε τα προϊόντα, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail, για τον τρόπο διεκπεραίωσής του.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις.

Αναλυτικός οδηγός επιστροφής

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή είναι να αποστείλετε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος (καρτελάκια), και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο) καθώς επίσης θα πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το ειδικό «Έντυπο Επιστροφής» εσωκλείοντάς το στο δέμα.

Εάν κριθεί ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις επιστροφής του προϊόντος δεν πληρούνται, τότε τα έξοδα επιστροφής θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εφόσον το προϊόν και η διαδικασία επιστροφής πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, μπορείτε να αποστείλετε τα προϊόντα στην εταιρεία χωρίς επιβάρυνση και να τα ανταλλάξετε με άλλα, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλει.

Τα επιστρεφόμενα είδη αντικαθίστανται μόνο με είδη της ίδιας κολεξιόν.

Αλλαγές προϊόντων προσφοράς γίνονται μόνο με αντίστοιχα προϊόντα προσφοράς ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Αλλαγές προϊόντων τα οποία πωλούνται σε πακέτο προσφοράς με ειδική τιμή αφορούν σε αλλαγή ολόκληρου του πακέτου και μόνο με πακέτο προσφοράς ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

12. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στέλνει ενημερωτικά δελτία e-mails, τα οποία περιέχουν νέα, πληροφορίες για προϊόντα και προσφορές της εταιρείας. Για την εγγραφή του χρήστη στις λίστες παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων της εταιρείας ζητούνται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο/e-mail.Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται μόνο αν το επιλέξετε και για όσο χρόνο το επιθυμείτε. Μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε από την λίστα αποδεκτών του newsletter, μέσω του link που υπάρχει σε αυτό. Τα newsletters τα οποία λαμβάνει ο χρήστης της ιστοσελίδας της εταιρείας με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Τα newsletters ενδέχεται να χαρακτηριστούν από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να καταλήξουν στο spam folder. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να αποθηκεύσετε την διεύθυνση αποστολής του myhappykids.gr στη λίστα επαφών σας.